ร้อนเงินหมุนเงินไม่ทัน ไม่อยากเป็นหนี้นอกระบบ

TO  โน๊ต