เงินกู้นอกระบบ ดอกเบี้ยต่ำ อาชีพอิสระ นักศึกษาก็กู้ได้

โทรมาปรึกษาได้ค่ะ  ใครที่เดือดร้อนเงิน  เราช่วยได้ค่ะ -970-2534  แอน
เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สลิปเงินเดือนหรือว่าหนังสือรับรอบเงินเดือน (กรณีทำอาชีพอิสระ  ก็กู้ได้ค่ะ )
4. บุคแบงค์ ย้อนหลัง
กู้ขั้นต่ำ 20,000 – 200,000 บาท  หรือ 5 เท่าของเงินเดือนค่ะ …

นักศึกษา ก็ยื่นเรื่องได้ค่ะ

ไม่กู้ไม่ว่ากัน โทรมาปรึกษา ได้ค่ะ