บริการเงินกู้นอกระบบ ผ่อนรายเดือน ไม่ต้องผ่อนสินค้า ไม่ต้องดาวน์รถ ไม่ต้องจ่ายค่าล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น โทร -3344648 คุณนิว

บริการเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยร้อยละ 20 ผ่อนรายเดือน  ไม่ต้องผ่อนสินค้า ไม่ต้องดาวน์รถ ไม่ต้องจ่ายค่าล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น โทร -3344648 คุณนิว มีงานทำเงินเดือนโอนผ่านธนาคารมีคนค้ำประกันยึดบัตร ATM และสมุดบัญชีสำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และผู้ค้ำ – บัตรประชาชน –     สำเนาทะเบียนบ้าน –     สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) หรือใบรับรองเงินเดือน –     สมุดบัญชีย้อนหลังเดือน 3-6 เดือน        *กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดก็กู้ได้      * ไม่เสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น สนใจที่ต่อ  -3344648 คุณนิว Mail : [email protected] หมายเหตุ – ที่เงื่อนไขมากเพราะคนที่กู้นอกระบบเป็นพวกที่มีแบล็คลิส แล้วกู้ในระบบไม่ได้ ส่งข้อมูลมาให้ตรวจสอบก่อนทั้งผู้กู้และผู้ค้ำ ที่ E-mail ชื่อนามสกุล / นาง,นาย,น.ส.ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทำงานเบอร์มือถือเบอร์โทรที่บ้านเบอร์โทรที่ทำงานเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดวันออกบัตร / วันหมดอายุบัตรตำแหน่งงานที่ทำเงินเดือนปัจจุบันหนังสือรับรองเงินเดือนไม่เกิน 15 วันแผนที่ทำงาน และแผนที่อยู่ปัจจุบันธนาคารที่รับเงิน(สมุดบัญชีเงินเดือน)วันที่เงินเดือนออกวงเงินที่ต้องการสาเหตุที่ต้องกู้ข้อมูลทั้งคนกู้และคนค้ำประกันถ้ากู้ได้จะแจ้งให้ทราบทาง e-mail และแจ้งวันที่ให้มารับเงินพร้อมเซ็นสัญญาเงินกู้ข้อมูลครบ ทำสัญญากู้เงินทั้งผู้กู้ผู้ค้ำ รับเงินทันที