สถาบันทางการเงิน สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์จำเป็นที่จะต้องใช้เงิน ร้อยละ บาทห้าสิบสตางค์ต่

สถาบันทางการเงิน สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์จำเป็นที่จะต้องใช้เงิน
ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารในต่างประเทศ
กู้ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งถูกต้องตามกฏหมาย ตกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (ร้อยละ บาทห้าสิบตางค์ต่อเดือน)
ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินกิจการปล่อยกู้ให้กับประชาชนทั่วไป ในลักษณะจับกลุ่มค้ำ กลุ่มละ 3 คน ่โดยไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
และใช้เอกสารไม่ยุ่งยาก ได้เงินเร็วไม่เกิน 3 วันทำการ
สำหรับการชำระเงินกู้ ก็เป็นลักษณะบิลใบชำระ สามารถชำระได้ที่เคาท์เตอร์เซเว่น หรือเคาท์เตอร์ธนาคารทุกแห่ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
092-7090211
คุณนิพนต์ ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน