ทางเราดำเนินการให้กู้เงินนอกระบบ โดยเราบริหารเงินที่ให้กู้จากธนาคารในระบบทำให้ดอกเบี้ยไม่สูง โดยการชำระเงินต้องผ่านธนาคารเท่านั้น ให้กู้สำหรับบุคคลที่อายุเกิน 21 ปี พนักงานบริษัท ข้าราชการ บุคคลทั่วไป นักศึกษา ฯ เพียงคุณมีความจริงใจต่อเรา เราก็พร้อมช่วยเหลือตามขอบเขตเงื่อนไขของเราค่ะ

K. June

[email protected]