ร้อยละ10  8155897  เราปล่อยจริง ดูเอกสารตาม linkด้านล่าง ทางเราไม่สามารถนำเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านกับสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้ามาแสดงไเด้เพราะเป็นความลับของลูกค้าจึงแนบมาได้แค่หนังสือสัญญาเท่านั้น ตอนนี้มีลูกค้าโทรเข้ามาเยอะ เลยเพิ่มวงเงินอีก หกหมื่นบาทครับ ตอนนี้มีลูกคเ้าให้ความสนใจมาก  เราจึงเพิ่มวงเงินอีก หกหมื่นบาท  

?
?ด่วน