ต้องการกู้เงิน 40,000บาท

ต้องการกู้เงิน 40,000บาทรายละเอียดการส่งคืน ช่วย ส่ง มา ที่ [email protected]อยากส่งคืนเป็นรายเดือนนะครับ….ขอบคุณครับ