ขอกู้เงินค่ะ

เดือดร้อนเงินค่ะ  เป็นข้าราชการ  เงินเดือน  9,000  บาท  แต่เคยติดแบ็คลีส  มีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วนค่ะ  จำนวน  20,000  บาท  ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนค่ะ อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โปรดติดต่อกลับมาที่  โทร.-1736100  หรือ  e-mail :[email protected]