หมดเงิน แต่ไม่หมดหนทาง! เงินด่วนรับเงินใน1ชม.

เงินด่วนนอกระบบ ร้อยละ 10 ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน สามารถกู้ได้ทุกอาชีพเพียงคุณมีงานทำมีรายได้ที่แน่นอนไม่จำเป็นต้องดาวน์มอเตอร์ไซค์ให้เรา ไม่ยึดบัตรเอทีเอ็ม มีปัญหาเรื่องเงินปรึกษาเราสิคะเอกสารประกอบการพิจารณา1.สำเนาบัตรประชาชน2.สำเนาทะเบียนบ้าน3.เอกสารแสดงรายได้4.รูปถ่ายที่พักอาศัย5.แผนที่บ้าน แผนที่ๆทำงานผู้ขอกู้จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะ กรณีที่เป็นนักศึกษาต้องมีรายได้จากทางบ้านเป็นเดือนเท่านั้น              *****หลังจากยื่นเรื่องไม่เกิน 30 นาทีรู้ผลอนุมัติรับเงินทันที*****                           ติดต่อสอบถาม -4189823