วีเอ็มแวร์ชี้องค์กรไทยสนใจคลาวด์มากขึ้น

วีเอ็มแวร์ชี้องค์กรไทยสนใจคลาวด์มากขึ้น        วีเอ็มแวร์ประกาศผลสำรวจคลาวด์ ประจำปี 2012 พบ 83% ขององค์กรในไทยมั่นใจคลาวด์คอมพิวติ้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแข่งขัน คาดองค์กรในไทยมีการปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับบุคลากรที่ทำงานนอกสถานที่ได้อย่างยืดหยุ่น              นายชวพล จริยาวิโรจน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยของวีเอ็มแวร์ กล่าวว่า จากผลการสำรวจดัชนีคลาวด์ VMware Cloud Index ปีที่ 3 ประจำปี 2555 สำหรับประเทศไทย โดยฟอร์เรสเตอร์ คอนซัลติ้ง (Forrester Consulting) ในนามของวีเอ็มแวร์ในประเทศไทย พบว่า 83% ขององค์กรในไทยมั่นใจเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร พร้อมรองรับบุคลากรที่ทำงานนอกสถานที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเกือบครึ่งหนึ่ง (48%) คาดว่าจะมีการปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์ภายใน 18 เดือนข้างหน้าอย่างแน่นอน ในขณะที่วีเอ็มแวร์ประกาศแนวคิด software-defined data center เพื่อให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ ในการปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง              นอกจากนี้ จากการสำรวจพบว่า 83% ของผู้ตอบแบบสอบถามในเมืองไทยมีความคิดเห็นตรงกันว่าคลาวด์คอมพิวติ้งจะช่วยให้บริษัทสามารถรองรับบุคลากรที่ทำงานนอกสถานที่ได้อย่างยืดหยุ่น ขณะที่ 70% คิดว่าองค์กรของตนมีความกังวลเกี่ยวกับการที่ผู้ใช้เข้าถึงแอปพลิเคชันและบริการบนระบบคลาวด์ผ่านทางอุปกรณ์พกพาที่ใช้ในการทำงาน              “ประมาณ 65% ของบริษัทที่ทำการสำรวจพบว่ามีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนระบบประมวลผลสำหรับผู้ใช้ รวมถึงการเข้าใช้บริการบนระบบคลาวด์จากอุปกรณ์พกพา วีเอ็มแวร์คาดหมายว่าแนวโน้มดังกล่าวจะแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเมื่อองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายไอทีเพื่อรองรับความต้องการของพนักงานสำหรับการทำงานในรูปแบบโมบายล์”              ด้านนายถิรพันธุ์ สรรพกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการลงทุนใช้เทคโนโลยีคลาวด์มากว่า 3 ปีแล้ว พบว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในด้านต่างๆ พร้อมทั้งยังช่วยทำให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมีแผนจะขยายการลงทุนในเทคโนโลยีคลาวด์อย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วยที่มา     http://www.thainotepc.co.th