บริการเงินด่วนพิเศษ ติดแบล็คลิสบัตรเครดิต ต้องการใช้เงินแบบเร่งด่วน อนุมัติภายใน 3 ชั่วโมง

บริการเงินด่วนพิเศษ   สำหรับคนเดือดร้อนเรื่องเงิน   ติดแบล็คลิสบัตรเครดิต   ต้องการใช้เงินแบบเร่งด่วน   อนุมัติภายใน 3  ชั่วโมง  เรื่องผ่านก็รับเงินสดกันไป   เงื่อนไขในการขอใช้บริการ –   มีรายได้ประจำหรือกิจการส่วนตัว –   วงเงินที่จะได้รับอนุมัติขึ้นอยู่ฐานรายได้ของท่าน –   ระยะการผ่อนชำระสูงสุด 36 เดือน เอกสารประกอบการกู้ –   สำเนาบัตรประชาชน –   สำเนาทะเบียนบ้าน –   สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน –   สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน       โทร  :   -4459   โฟม