ปล่อยเงินให้นักศึกษาเท่านั้น

เงินด่วนสำหรับน้องๆ นักศึกษา

เอกสาร.

บัตรนักศึกษาที่มีชื่อเราจริงและหน้าเราจริง

สำเนาบัตรประชาชน

รายได้ต่อเดือน

ถ้ามีคุณสมบัตรครบโทรมาถามได้ 0820036617