วันนี้ 27/1/56ปล่อยกู้ 2 ราย ลูกค้าทำงาน อยู่ที่ธนาคารธนชาติ กับ บริษัท ส่งออกข้าว ยอด กู้ คนละ30,00

วันนี้ 27/1/56ปล่อยกู้ 2 ราย ลูกค้าทำงาน อยู่ที่ธนาคารธนชาติ กับ บริษัท ส่งออกข้าว ยอด กู้ คนละ30,000 บาท เปิดเผยได้แค่นี้ครับปล่อยเงินกู้นอกระบบ ดอกเบี้ยร้อยละ20 ต่อเดือน
1.ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องโอนเงินมาก่อน
2.ไม่มีค่าธรรมเนียม
3.ไม่ต้องผ่อนสินค้า
4.กู้ได้ทุกจังหวัด(ยกเว้น 3 จังหวัดสายแดนภาคใต้ไม่ไปครับ กลัวตาย)
5.ไม่เช็คแบล็คลิส
6.ชำระเงินเป็นรายเดือน
สนใจติดต่อ คุณลีโอ  -6337705  เวลา   9.00-18.00 น.                       
 [email protected]
เงื่อนไขปล่อยกู้
1.เป็นพนักงานประจำมีรายได้ประจำรับเงินผ่านธนาคาร
2.มีคนค้ำประกัน 1 คน
3.ยึดบัตรATM และสมุดบัญชีผู้กู้

ส่งเอกสารมาให้ตรวจสอบก่อนนะครับทางอีเมล
1.ชื่อนามสกุล/นาง,นาย,น.ส.
2.ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
3.ที่อยู่ปัจจุบัน
4.ที่อยู่ที่ทำงาน/ชื่อบริษัทที่ทำงาน
5.เบอร์โทรที่บ้าน
6.เบอรืโทรที่ทำงาน
7.เลขบัตรประจำตัวประชาชน
8.วันเดือนปีเกิด
9.วันออกบัตรวันหมดอายุ
10.ตำแหน่งงานที่ทำ
11.เงินเดือนปัจจุบัน
12.ธนาคารที่รับเงิน
13.วงเงินที่ต้องการ
14.สเตทเมน
15.สมุดบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน
16.ทั้งคนกู้และคนค้ำประกัน
17.ถ้ากู้ได้จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล/และจะแจ้งวันที่ให้มารับเงินพร้อมเซ็นสัญญาเงินกู้