ปล่อยเิงินกู้ เงินด่วน ดอกถูกร้อยละ 1.75 สำหรับผู้ที่ต้องการกู้ระยะยาว ผ่อนจ่ายสบาย ปล่อยตั้งแต่ 25000-500000 บาท ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน หรือราย

ปล่อยเิงินกู้ เงินด่วน ดอกถูกร้อยละ  1.75 สำหรับผู้ที่ต้องการกู้ระยะยาว  ผ่อนจ่ายสบาย ปล่อยตั้งแต่ 25000-500000 บาท ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน หรือรายวัน  แล้วแต่ผู้กู้จะสะดวกในการชำระ ให้เวลาชำระมากสุดถึง 3ปี  อาชีพที่เหมาะสมหรับการมาทำเงินกู้ ที่ทางเราจะอนุมัติเงินให้1.อาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจส่วนตัว2.ข้าราชการ หรือหน่วยงานรัฐ3.คนที่มีรายได้ประจำ พิสูจน์ได้ หลักฐานชัดเจน4.กรณีนักศึกษา (ลองมาสอบถามได้)ปล่อยบางกรณีและบางความจำเป็น ปล.ต้องมีงานทำ หรือ มีรายได้เข้าบัญชีไม่ต่ำกว่า เดือนละ 10000 ติดต่อสอบถามได้ที่ e-mail :  [email protected]  ดิลก   24 ชมผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน หรือรายวัน  แล้วแต่ผู้กู้จะสะดวกในการชำระ ให้เวลาชำระมากสุดถึง 3ปี  อาชีพที่เหมาะสมหรับการมาทำเงินกู้ ที่ทางเราจะอนุมัติเงินให้1.อาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจส่วนตัว2.ข้าราชการ หรือหน่วยงานรัฐ3.คนที่มีรายได้ประจำ พิสูจน์ได้ หลักฐานชัดเจน4.กรณีนักศึกษา (ลองมาสอบถามได้)ปล่อยบางกรณีและบางความจำเป็น ปล.ต้องมีงานทำ หรือ มีรายได้เข้าบัญชีไม่ต่ำกว่า เดือนละ 10000 ติดต่อสอบถามได้ที่ e-mail :  [email protected]  ดิลก   24 ชม