เงินด่วน ร้อยละ 10 กู้ได้ทุกอาชีพ ไม่ดาวน์รถ ไม่เสียค่าธรรมเนียม

เงินด่วน ดอกเบี้ยร้อยละ 10 กู้ได้ทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ นักศึกษา เจ้าของกิจการ เพียงคุณมีรายได้ที่แน่นอน สามารถตรวจสอบที่อยู่ได้

-ไม่ต้องดาวน์มอเตอร์ไซค์
-ไม่มีการโอนค่าธรรมเนียมก่อน

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-เอกสารแสดงรายได้
-แผนที่ๆทำงาน
 กรณีนักศึกษาต้องมีบัตรนักศึกษา และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ผุ้ปกครองโอนให้ด้วยนะคะ

สนใจติดต่อสอบถาม -9669413 พรพรรณ

E-MAIL  [email protected]