กู้ได้ให้ 10000 บาท

ต้องการกู้เงิน หนึ่งแสนบาท (เพื่อรอคิวกู้สวัสดิการ) ส่งได้เดือนละ แปดพันบาท ระยะเวลา ดอกเบี้ยแล้วแต่ตกลง ทำงานราชการมีที่อยู่ชัดเจน อยู่ กทม. หลักฐาน มีใบรับรองเงินเดืิอน หลักทรัพย์ คนค้ำไม่่มี ใครให้กู้หรือ นำพาไปกู้ได้ เอาไปเลย หนึ่งหมื่นบาท (ไม่จ่ายก่อนทุกกรณ๊) ใครคิดว่าทำได้ ใสเบอร์โทรไว้ครับ