กู้นอกระบบ เชื่อถือได้

กู้นอกระบบโปร่งใส่เชื่อถือได้ ให้คำปรึษาด้านการเงินถ้าเรามีระบบในการปล่อยกู้ที่เชื่อถือได้เพียงคุณรับเงื่อนไขการกู้ได้ (การกู้มีความเสี่ยงกรุณาศึกษาให้ดีก่อนตัดสิ้นใจ)ดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อเดือน สัญญาสูงสุด1ปี ตั้งแต่50000-500000การจ่าย จ่ายเป็นเดือนหรือตามขอตกลงต่างจังหวัดและนักศึกษาสามารถกู้ได้ เอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารยืนยันการทำงาน(ถ้าเป็นเจ้าของกิจการใช้ทะเบียนการค้า)สมุดธนาคารสำเนาบัตรนักศึกษา(กรณีนักศึกษา)แผนที่ ที่อยู่ปัจจุบันติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected]โทร 5040353 ต่อคุณ รักในกรณีไม่มีผู้รับสายให้ติดต่อกลับมาภายหลังหรือติดต่อมาทางอีเมล์ได้คับกรุณาติดต่อตั้งแต่เวลา10.00-21.00เท่านั้น นอกเวลาติดต่อทางemail