เงินกู้ ไมต้องผ่อนสินค้า รับทุกจังหวัด ได้เงินพรุ่งนี้เลยนะครับ

บริการเงินกู้นอกระบบ ดอกเบี้ยร้อยละ 5% ต่อเดือน เริ่มต้นการปล่อยกู้ ตั้งแต่ 10,000 – 500,000 บาท/คน ***การพิจาณาวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้ค่ะ*** **บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท ให้บริการใน  กรุงเทพ- ต่างจังหวัด** **หลักฐานประกอบการกู้ กรณีบุคคลทั่วไป 1. บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 2. ทะเบียนบ้าน 1 ชุด 3. หลักฐานแสดงรายได้  1 ชุด (สลิปเงินเดือน,รายการเดินบัญชี,หนังสือรับรองเงินเดือน)  สนใจติดต่อ : คุณวนิดา <<กันต์ค่ะ>>