เป็นนักศึกษาต้องการกู้เงินใครปล่อยกู้ติดต่อ 2780170

ตามหัวข้อเลยครับบ จ่ายให้เป็นรายเดือน เดือดร้อนมากๆๆ ต้องการกู้เงิน 8000 ช่วยผมหน่อยครับ ผมเดือดร้องจริงๆ ช่วยผมหน่อยครับ ผมอายุ18ปี ทำงานบริษัทฎร์เบียร์ช้าง ครับ  ขอร้องล่ะ ไม่โอน ไม่ดาวรถ ทำสัญญารับตังคับ