เงินกู้นอกระบบ ไม่ดาวน์รถ ดอกเบี้ยถูก ติดต่อ คุณนุ่น – 421 9603 โทรสอบถามได้ตลอดคค่ะ

บริการเงินกู้นอกระบบ

แบบที่1 **ดำเนินเรื่อง 1 – 2 วัน **
ดอกเบี้ย 5 – 10 ต่อเดือน
วงเงิน 10,000 – 90,000 ดอกเบี้ยร้อยละ 10
วงเงิน 100,000 – 500,000 ดอกเบี้ยร้อยละ 5
เริ่มต้นการปล่อยกู้ ตั้งแต่ 10,000 – 500,000 บาท/คน

**บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท ให้บริการใน กรุงเทพ- ต่างจังหวัด**
-หลักฐานประกอบการกู้ กรณีบุคคลทั่วไป
1. บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. หลักฐานแสดงรายได้ 1 ชุด
(สลิปเงินเดือน,รายการเดินบัญชี,หนังสือรับรองเงินเดือน)
4. รูปถ่ายหน้าตรง 1 ใบ
5. แผนที่บ้าน แผนที่ที่ทำงาน
***ระบุที่อยู่บ้าน,ที่ทำงานด้วย

* *หลักฐานที่ใช้ประกอบการกู้ กรณีเจ้าของกิจการ,ร้านค้า**
1. บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 ใบ
4.รูปถ่ายกิจการ,ร้านค้า ของผู้ขอกู้
5. หลักฐานแสดงรายได้ ในกิจการ,ร้านค้า 1 ชุด
6. แผนที่บ้าน แผนที่กิจการ
**ระบุที่อยู่บ้าน,ที่อยู่กิจการด้วย

แบบที่2 **ต้องติดต่อ 8.00-12.00 เท่านั้น**
** เงินด่วน ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อเดือน รับเงินภายใน 1 วัน**
-วงเงิน 50,000 – 500,000 บาท/คน
-เตรียมเอกสารเบื้องต้นตามรูปแบบที่ 1
-ติดต่อแล้วตกลงตามเงื่อนไข 8.00-12.00 เท่านั้น
-ได้รับเงินตามคิวผู้ติดต่อตั้งแต่ 13.00-19.00 เท่านั้น

** ส่งเอกสารมาได้ที่ E – Mail : [email protected]

สนใจติดต่อ : คุณนุ่น – 421 9603

*คุณตอบตกลงเมื่อคุณพร้อม
ไม่ต้องมานัดไว้แล้วไม่ทำตามที่นัดนะคะ

*สามารถให้กู้ได้จริงต่อเมื่อผู้กู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

*ทำตามข้อตกที่กำหนดได้เท่านั้น

*ผู้กู้ต้องมีความประสงค์ในการใช้เงินจริงๆ