เงินกู้ เงินด่วน เงินทำธุรกิจ ดอกเบี้ยร้อยละ 3-5 เฉพาะคนรีบใช้เงิน ไม่ดาวน์มอไซ อนุมัติเร็ว

เงินกู้ เงินด่วน เงินลงทุน สำหรับคนที่ีเดือดร้อน หาทางออกไม่เจอ รีบใช้เงินด่วนภายใน1-2 วัน ปล่อยตั้งแต่ 5000-100000 บาทดอกร้อยละ 3-5 รับใช้ทั่วไทย จังหวัดไหนก็กู้ได้ เพียงคุณมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีรายได้ที่ระบุได้ชัดเจนอาชีพที่ปล่อยกู้:แม่ค้า  พนักงานประจำ  นักศึกษา  ธุรกิจส่วนตัว  หลักเกณฑ์ในการพิจารณา1.ท่านต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 5000บาท/เดือน2.ต้องมีหลักฐานเอกสารที่อยู่ที่ชัดเจน3.ต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป4.ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดในการส่งคืน การทำสัญญาได้เอกสารที่ต้องมี1.สำเนาบัตรประชาชน2.สำเนาทะเบียนบ้าน3.สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ อีเมล  [email protected]  24ชม