ต้องการกู้เงิน 50k อยู่เชียงใหม่ ไม่โอนก่อน พร้อมจ่ายเป็นรายเดือนครับ

ต้อง การกู้เงิน 50000บาท อยู่เชียงใหม่ ผมทํางานประจํา สามารถผ่อนชําระได้เดือนละ 3500-4000บาท (ไม่เกินวันที่8ของทุกเดือน เพราะผมรับเงินเดือนเป็นเงินสด รับประมานวันที่5-7ของทุกเดือน) สะดวกนัดตรวจดูหลักฐานที่กาดสวนแก้วหรือระเเวกใกล้เคียง และทาง emailเบอร์โทรศัพท์ 9918937 ครับ ขอบคุณมากครับ (ไม่โอนก่อนนะครับ)