เงินกู้นอกระบบ ไม่ดาวน์รถ ติดต่อคุณแนน – 0489237 สอบถามได้ค่ะ

บริการเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยร้อยละ 10 เริ่มต้นการปล่อยกู้ ตั้งแต่ 10,000 – 500,000 บาท/คน***การพิจาณาวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้ค่ะ*****บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท ให้บริการใน  กรุงเทพ- ต่างจังหวัด****หลักฐานประกอบการกู้ กรณีบุคคลทั่วไป1. บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด2. ทะเบียนบ้าน 1 ชุด3. หลักฐานแสดงรายได้  1 ชุด(สลิปเงินเดือน,รายการเดินบัญชี,หนังสือรับรองเงินเดือน)4. แผนที่บ้าน แผนที่ที่ทำงาน * *หลักฐานที่ใช้ประกอบการกู้ กรณีเจ้าของกิจการ,ร้านค้า**1. บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด2. ทะเบียนบ้าน 1 ชุด3. รูปถ่ายกิจการ,ร้านค้า ของผู้ขอกู้ 4. หลักฐานแสดงรายได้ ในกิจการ,ร้านค้า  1 ชุด5. แผนที่บ้าน แผนที่กิจการ สนใจติดต่อ : คุณแนน – 0489237