ต็องการกู้เงินด๋วน 20000 บาทค่ะ

ต็องการกู้เงินด่วน 20000 บาทค่ะ แต่ไม่มีสลิปเงินเดือนค่ะ มีแต่บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีของธนาคารค่ะ อาชีพอิสระ