เงินด่วน สำหรับน้องๆๆ นักศึกษา ธุรกิจส่วนตัว

สวัสดีน้องๆนักศึกษาที่กำลังเดือดร้อนเรื่องค่าใช่จ่าย ค่าเทอม ค่าหอพัก ธุรกิจติดขัด ชักหน้าไม่ถึงหลังคุณสมบัติ1 เป็นนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ธุรกิจส่วนตัว2 อายุ 17 ขึ้นไป*รับเฉพาะ เพศหญิงอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อเดือน  (ผ่อนเป็นรายเดือน )*เอกสาร1 บัตรประจำตัวประชาชน2 บัตรนักเรียน นักศึกษา ( สำหรับนักศึกษา )3 สมุดหน้าแรกธนาคาร4 ทะเบียนบ้าน5 แผนที่บ้านจริงสนใจติดต่อโทร : 2692660  คุณวิราวรรณ