เงินกู้นอกระบบ ไม่ต้องโอนก่อน ไม่ต้องผ่อนสินค้า ไม่ต้องมัดจำ ส่งข้อมูลมาที่ E-mail เพื่อตรวจสอบ

บริการเงินกู้นอกระบบเงินด่วนกู้เงินดอกเบี้ยร้อยละ 20  โทร -3344648 คุณนิว 1.  มีงานทำเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร 2.  มีคนค้ำประกัน 3.  ยึดบัตร ATM และสมุดบัญชี 4.   ส่งเอกสารมาที่เมล์ : [email protected]                –   สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และผู้ค้ำ –     สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำ –     สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) หรือใบรับรองเงินเดือน (ที่ออกให้ไม่เกิน 15 วัน)  –     สมุดบัญชีย้อนหลังเดือน 3-6 เดือน       *กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดก็กู้ได้      * ไม่เสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น สนใจติดต่อ  -3344648 คุณนิว Mail : [email protected] หมายเหตุ – ที่เงื่อนไขมากเพราะคนที่กู้นอกระบบเป็นพวกที่มีแบล็คลิส แล้วกู้ในระบบไม่ได้ ระบุข้อมูลที่ในการตรวจสอบเบื้องต้น (ผู้กู้และผู้ค้ำ) 1.       ชื่อนามสกุล / นาง,นาย,น.ส. 2.       ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 3.       ที่อยู่ปัจจุบัน 4.       ที่อยู่ที่ทำงาน 5.       เบอร์โทรที่บ้าน 6.       เบอร์โทรที่ทำงาน 7.       เลขบัตรประจำตัวประชาชน 8.       วันเดือนปีเกิด 9.       วันออกบัตร / วันหมดอายุบัตร 10.   ตำแหน่งงานที่ทำ 11.   เงินเดือนปัจจุบัน 12.   หนังสือรับรองเงินเดือนไม่เกิน 15 วัน 13.   แผนที่ทำงาน และแผนที่อยู่ปัจจุบัน 14.   ธนาคารที่รับเงิน(สมุดบัญชีเงินเดือน) 15.   วันที่เงินเดือนออก 16.   วงเงินที่ต้องการ 17.   สาเหตุที่ต้องกู้ 18.   ข้อมูลทั้งคนกู้และคนค้ำประกัน 19.   ถ้ากู้ได้จะแจ้งให้ทราบทาง e-mail และแจ้งวันที่ให้มารับเงินพร้อมเซ็นสัญญาเงินกู้ หมายเหตุ : ศูนย์บริการเงินกู้จะตรวจสอบข้อมูลท่านทุกอย่างเหมือนกับธนาคาร ยกเว้นแบล็คลิส ต่างๆ ของท่าน