ขอเป็น 1 ในทางออกสำหรับคนที่เดือดร้อนเรื่องเงิน ไม่โอน ได้จริง – 1274032 พี่เป็ด

ขอเป็น  1ในทางออก สำหรับคนที่เดือดร้อนเรื่องเงิน  ขอคนที่เดือดร้อน  มีรายได้  อยู่  กทม  และปริมณฑล เท่านั้นโทร  – 1274032   พี่เป็ด