ต้องการเงิน 6 หมื่น ไม่โอนก่อน

ต้องการเงิน 6 หมื่น  ไม่โอนก่อน  ดอกถูกผ่อนสบายๆ ด่วนๆค่ะ  ไคสะดวกให้กู้ ติดต่อ…ส่งข้อความมาทางเบอ 1817704 ค่ะ(จะโทรกลับเอง)เน้นๆๆ…ไม่โอนก่อน (ต่างจังหวัด)