เงินด่วน อนุมัติเร็ว ติดแบล็คลิส บัตรเครดิต กู้ได้ 100 %

เงินด่วน   อนุมัติเร็ว  ที่ทราบผลภายใน 3 ชั่วโมง  ยื่นเรื่องผ่าน   รับเงินสดทันที ติดแบล็คลิส   บัตรเครดิต   กู้ได้  100 % “ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ   ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า   ไม่มีค่ามัดจำ” คุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้ –   อายุ  23  ปี  ขึ้นไป –   มีรายได้ประจำ หรือ อาชีพอิสระ –   สำเนาบัตรประชาชน –   สำเนาทะเบียนบ้าน –   สลิปเงินเดือน หรือ หลักฐานแสดงรายได้ –   สมุดธนาคารย้อนหลัง  6  เดือน  หรือ  หลักฐานแสดงการเงิน     Tel.       -066-5415      คุณเคน