พิมค่ะ ปล่อยกู้นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า ดอกเบี้ย103% ส่งเป็นเดือน ปล่อยกู้นักศึกษา

เอกสารที่ต้องเตรียม สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน

ที่อยู่ปัจุบัน บัตรพนักงาน ถ้ามี หน้าbookbank ชื่อเรา

ปล่อยกู้ตั้งแต่ 10,000-50,000 บาท สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0957624934 พิมค่ะ

เป็นเงินกู้ครอบครัว ไม่มีคนตาม สิ้นเดือนจะมีใบเสร็จส่งไปตามที่อยู่ ลูกค้า

ติดต่อได้ตั้งแต่ 8.00 – 21.00