เงินกู้ ร้อยละ 13.5

เงินมาง่ายแต่ได้อยากตรงสอบจริงจังมีตารางดอกเบี้ยให้ดูชัดเจน ให้เงินยาก อนุมัดยาก ไม่กู้ตามใจ ดอกสูง หน่อย เข้าใจตรงกันนะ arrnop9gmail.com