บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม GSB Premium Credit Card

ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ

(อัตรานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป)

ดอกเบี้ย (ลดต้นลดดอก)

15% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

250 บาทต่อครั้ง

ค่่าอากรแสตมป์

0.05% ของวงเงินกู้ที่อนุมัติ
สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
(บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) เป็นผู้จ่าย)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี ตลอดชีพ

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ทดแทน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี

ไม่มี

ค่าปรับกรณีเช็คคืน

ไม่มี

ค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ

ไม่มี

สิทธิประโยชน์

สะดวกทุกขั้นตอน

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกันใดๆ
ชำระคืนเป็นเงินสดได้ ที่เคาน์เตอร์ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทุกสาขาทั่วประเทศ

ชำระคืนได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยเงินสด ณ จุดชำระเงินของเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาที่มีสัญลักษณ์ โดยยอดชำระไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง หรือชำระด้วยเงินสด ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีสัญลักษณ์ โดยยอดชำระไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง
เลือกผ่อนชำระได้นาน 12 เดือน ถึง 60 เดือน ผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนเท่านั้นทุกเดือน (โดยคำนวณแบบลดต้นลดดอก)
ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 4 เท่า ของรายได้ต่อเดือน หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท และสูงสุดถึง 1 ล้านบาท
อนุมัติรวดเร็ว สะดวก สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของท่านที่ได้ระบุไว้กับทุกธนาคารโดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับทางธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

Share