ข้อห้ามในการกู้เงินออนไลน์

ห้ามโอนเงินก่อนไม่ว่าจำนวนมากหรือน้อย
ห้ามอ่านรายละเอียดแบบโควต้า 8 บรรทัด
ห้ามคิด + เกินไปในการกู้เงิน
ห้ามหน้ามืดตามัว
ห้ามประมาท
ห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีความรู้กู้ (ศึกษาให้ดีก่อนกู้)

หากท่านมีความจำเป็นต้องกู้เงินให้ท่านศึกษาข้อมูลอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเพราะท่านอาจเป็นเหยื่อได้ง่ายๆ เพราะความประมาทเลินเล่อ หรือปัจจัยต่างๆ อาจทำให้ท่านต้องเสียเงินแทนที่จะได้เงิน ที่สำคัญ อย่า!!! โอนเงินก่อนเด็ดขาดโดนโกงแน่นอน

Share