ว่าด้วยเรื่องของการผ่อนชำระเงินกู้

การผ่อนชำระเงินกู้นั้น ท่านที่กู้เงินจากผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบแล้วต้องอ่านสัญญาที่ตกลงกันไว้ให้ดี และเพื่อความชัดเจนควรอ่านสัญญาและเก็บสัญญากู้ไว้ให้ดีครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบกันผู้ปล่อยกู้ หากท่านคิดจะกู้จริงๆท่านต้องแน่ใจว่า ท่านจะมีแรงที่จะส่งดอกและชำระให้ครบถ้วนเพราะถ้าไม่พร้อมในส่วนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเดือดร้อนในอนาคต

Share