ต้องการเงินด่วน

เป็นนักศึกษา เดือดร้อนเงิน ค่าเทอม ค่่ะ 8000 บาทเดือดร้อนจิง 6312114