ตอนรับวันวาเลนไทน์กับบริการของเรา

กรณี ที่1.  เอกสารครบ ส่งพิจจารณาทันที 
1.สำเนา บัตรประชาชน 
2.ทะเบียนบ้าน(ที่ติดต่อได้ และปัจจุบัน)
3.สลิปเงินเดือน/บัญชีย้อนหลัง2เดือน
4.ผู้ค้ำประกัน**  ****เงินเดือน50เปอเซ็น ของวงเงินกู้ หรือ ข้าราชการC5ขึ้นไป หรือ นักการเมืองท้องถิ่น
*** กรณีที่1 จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน จะไม่เป็นการเสียเวลาในขั้นตอนอนุมัติ
5000-50000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2เปอเซ็น 
50000-100000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3เปอเซ็น  
100000 บาทขึ้นไป  อัตตราดอกเบี้ย 3เปอเซ็น 
 
กรณีที่2. เอกสารไม่ครบ หรือไม่มีหลักถานทางการเงิน หรือ ไม่สามารถกู้ในระบบได้ติดแบลคลิส บูโร นักศึกษา
         1.ส่งข้อมูล ชื่อ…..  
                        ที่อยู่ปัจจุบัน
                        เลขบัญชีธนาคาร
                        เลขบัตรประชาชน
                        กรมธรรมประกันภัย* * * (ประกันส่วนบุคคลของธนาคารเท่านั้น) ไม่มีฝากทำได้ครับ
*** กรมธรรมประกันภัยสำหรับ กรณีที่2 บังคับต้องทำ เพื่อ ใช้บังคับหนี้ ในทางกฎหมาย********** อ่านรายระเอียดได้ที่ หมายเหตุ…. 
5000-50000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2เปอเซ็น 
50000-100000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3เปอเซ็น 
100000 บาทขึ้นไป  อัตตราดอกเบี้ย 4เปอเซ็น 
 
   *****
ในการขอเครดิตเงินกู้วิธีการนี้ กลุ่มทุน **จะเป็นผู้ยื่นสินทรัพย์ค้ำประกันแทนผู้ค้ำประกัน
ผู้กู้ หรือ ลูกค้า จำเป็นต้อง มีกรมธรรมประกันภัย ของบริษัท เพื่อใช้ในกรณี ชำระหนี้ หนีหนี้ จะสามารถบังคับ ยึกทรัพสิน ตามกฤหมายได้ (ไม่เป็นคดีฟ้องร้อง)

สนใจติดต่อที่ [email protected]

กรณีนี้ เสียค่าใช้จ่ายนะครับ เราต้องบอกกันไว้ก่อน แต่กรณีข้างบน เอกสารครบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับ

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
 
1. สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของผู้กู้
2. สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า(ถ้ามี) หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
5. ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย 
6. สำเนาบัญชีธนาคาร(ย้อนหลัง 6 เดือนจากปัจจุบัน)

กรณีนี้ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน อย่างละ 3 ชุดครับ

กรณีอาชีพอื่นที่ต้องการอยากขอกู้
1. สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของผู้กู้
2.สำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ (ธนาคารใดก็ได้)
3.สำเนาบัตรเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.แผนที่พักอาศัยที่สามารถตามตัวได้จริง อย่างชัดเจน พร้อมรูปถ่ายประกอบ

ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อเดือน

กรณีนี้สำหรับคนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปนะครับ