กู้ได้จริง(ดีใจมาก)

****.เงินทุนกู้ยืม(อัตราดอกเบี้ยต่ำ)****
(1).ให้กู้ยืมแค่เวลา…1..ปี
(2).บุคคลที่ขอกู้ต้องมีรายได้รวม/ต่อเดือน..มากกว่า..10000..บาท
(3).เงินทุนนี้เป็นเงินส่วนตัว(ให้กู้ไม่เกิน..60000)..บาท
ข้อมูลโดยละเอียดอื่น..สอบถามคุณนิสา..(คุณปอนด์)..-523-8611