บริการเงินกู้นอกระบบ ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน ผ่อนจ่าย รายเดือน-รายวัน สูงสุด 72 งวด วงเงิน 10,000-500,000 บาท​ 

บริการเงินกู้นอกระบบ ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน ผ่อนจ่าย รายเดือน-รายวัน สูงสุด 72 งวด วงเงิน 10,000-500,000 บาท คุณสมบัติของผู้กู้-อายุ 20 ปีขึ้นไป กู้ได้ทุกอาชีพเอกสารในการยื่นคำร้องขอกู้เงิน-สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน,สลิปเงินเดือน(ถ้ามี),หน้าสมุดบัญชี,เอกสารคนค้ำ(ถ้ามี)พนักงานของเราทุกคนเป็นกันเอง พูดจาสุภาพ ปรึกษาได้ทุกกรณี ทุกอาชีพ ทั่วไทยขอเพียงคุณยอมรับเงื่อนไขของเรา ติดต่อ…. (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)Link: คลิ๊กที่นี่