ไม่อยากโอนเงินก่อนทุกกรณี มีไหมคะ

มีไหมที่จะไม่ต้องโอนเงินก่อนทุกกรณี เราถูกหลอกมามาก
เราพร้อมจ่ายเมื่อทำสัญญาเสร็จพร้อมได้เงิน
แต่ที่ผ่านมาเราจ่ายก่อนแต่ไม่มีการตอบรับกลับ
เราจริงใจแต่เค้าทำให้เราหมดความเชื่อถือ
หากมีที่ปล่อยกู้ที่ไหนไม่ต้องโอนก่อนเรายินดี