….กู้ได้ยังไง..มีคำปรึกษาที่ดี

========เงินสด(ปล่อยกู้)========
……..ดอกเบี้ย..6.เปอร์เซ็น/ต่อเดือน
……..ไม่ดาว์/ไม่ผ่อนสินค้า……
……..ติดต่อพี่ปิ่น(..-5238611..)
***ไม่คิดค่าดำเนินการใด***