ต้องการกู้เงินครับ

ต้องการกู้เงินครับ ยอดเงินที่ต้องการประมาณ 80,000 – 100,000 บาทครับ (เป็นพนักงานบริษัท เงินเดือน 16,000)
ขอสอบถามครับ ทางผมต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการประกอบการกู้ 
การกู้ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ในการอนุมัติครับ และหลักฐานที่ต้องเตรียมต้องใช้อะไรบ้างครับ
การคิดอัตราดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่ครับ อยากรู้ว่าต้องผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ครับ 
อย่างไงรบกวนติดต่อกลับด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ
   เบิร์ด 1469686

[email protected]