-1259683 ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง ทีมงานเฮียขวัญชัย (เฉพาะ20ท่านแรก) ส่งเอกสารครบภายในวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2557 อนุมัติรับเงินสดทันทีภายในวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2557

ข่าวดีนะจ๊ะจากเฮียขวัญชัย  สำหรับผู้ที่เดือดร้อนเงินจริงๆต้องการเงินด่วนจริงๆเฉพาะ20คนแรกเท่านั้น

ส่งเอกสารครบพร้อมส่งดอกเบี้ย10%และจะไม่มีการเก็บดอกเบี้ยเพิ่มเติม

หลังจากส่งเอกสา่รครบภายในวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติทันทีรับเงินสดภายในวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2557

ไม่มีการหลอกหลวง ไม่มีการปิดเครื่องหนี จริงใจ โปร่งใส สามารถส่งเอกสารของผู้ให้กู้ยืม  ให้แก่ ผู้ที่กู้ยืมได้เช่นกัน  เพือความสบายใจทั้ง2ฝ่าย 

เอกสารที่ใช้ยื่นขอกู้เงิน

1.สำเนาทะเบียนบ้าน 

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.บุ๊คแบงค์หน้าแรก(เพื่อที่ทางทีมงานจะโอนเงินไปให้แก่ท่าน)

4.สลิปเงินเดือน(สำหรับผู้ที่ทำงาน) / บัญชีรายรับ-รายจ่าย (สำหรับเจ้าของธุรกิจ) / บัตรนักศึกษา ( สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาจริง)

** ส่งเอกสารผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือโทรติดต่อ-1259683ได้24ชั่วโมง

มีทีมงานรอรับสายและให้คำปรึกษาตลอดเวลา** 

****** เอกสารทุกฉบับที่ส่งเข้าอีเมล์  ขอเป็นชื่อที่ตรงกันทั้งหมด  *****