ต้องการกู้เงินด่วน เดือดร้อนจริงๆ

ผมอยากจะขอกู้เงิน 150000 บาท
โดยที่ผมจะชำระให้ทุกสัปดาห์  สัปดาห์ล่ะ 10000 บาท
ไม่หนี ไม่เบี้ยว ชำระตรงทุกสัปดาห์ ถ้าให้กู้
เบอร์ติดต่อกลับโทร 0335230

เดือดร้อนจริงๆ น้องต้องผ่าตัด
อาชีพเป็นฟรีแลนด์ แต่มีงานเยอะมาก
ชำระให้ทุกสัปดาห์แน่นอน