เงินกู้นอกระบบร้อยะ10 ไม่ต้องโอนเงินก่อน ไม่ต้องดาว์รถ

เงินกู้นอกระบบร้อยละ 10 ต่อเดือน ลดต้นลดดอก ไม่ต้องโอนเงินล่วงหน้า ปล่อยจริงไม่หลอกลวง ไม่ตรวจเครดิตบูโร (กทม.และปริมณฑล) คุณสมบัติจะต้องผ่านการทดลองงาน, รับเงินเดือนผ่านธนาคารเป็นพนักงานประจำ เอกสารที่ต้องใช้
คนกู้>สำเนาบัตรประชาชน >สำเนาทะเบียนบ้าน >สลิปเงินเดือน(เดือนล่าสุด) หรือใบรับรองเงินเดือน(ที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน) >สมุดบัญชีย้อนหลังเดือน 3-6 เดือน>สมุดบัญชีกับบัตร เอทีเอ็มเงิน เดือนเรายึดไว้>หน้าแรกของสมุดบัญชีที่จะให้โอนเงินให้ในกรณีที่ผ่านการอนุมัติคนค้ำ>สำเนาบัตรประชาชน >สำเนาทะเบียนบ้าน >สลิปเงินเดือน(เดือนล่าสุด) หรือใบรับรองเงินเดือน(ที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน) >สมุดบัญชีย้อนหลังเดือน 3-6 เดือนปล่อยจริงไม่หลอกลวง ไม่ต้องโอนเงินล่วงหน้าล่วงหน้า ติดต่อคุณหนาวเบอร์
-043-7157  เวลา 10.00-20.00 น.
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินล่วงหน้า