แนะนำค่ะ..กู้มาแล้ว(ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย)

”””””””””””””””’เงินกู้/รายเดือน”””””””””””””””””””””
ไม่ดาว์วรถ—–/ไม่ผ่อนสินค้า———รับเงินสด
6..เปอร์เซ็น/ต่อเดือน
พี่ปิ่น.
****ไม่เสียค่าดำเนินการใด