ขอฝากให้คนที่เดือดร้อนเรื่องเงิน และมีเหตุผลที่จะต้องใช้เงินแบบเร่งด่วนสุดๆ และพยายามหาคนปล่อยกู้อยู่ เข้ามาดูนิดเดียวครับ ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

หากเดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆ…….

ลองติดต่อดูทางอีเมล์ [email protected]