สนใจกู้ครับ

ต้องการกู้ 20000 ครับ เป็นพนักงานประจำ มีเอกสารครบ อยากให้หักค่าทำเนียบเวลาได้รับเงินกู้ หักค่าธรรมเนียมแล้ว เช่น กู้เงิน 10,000 ก็จะได้รับเงิน 9,000 บาท (แต่มีหนี้เท่ากับ 10,000 บาท) [email protected]