ปล่อยกู้สำหรับผู้เดือนร้อนจริงๆ ไม่ยุ่งยาก ปล่อยตั้งแต่ 10000-500000 บาทดอกเบี้ยต่ำ กู้ได้ทุกอาชีก นักศึกษาก็กูได้ เอกสารครบรับเงินภายใน 1 วัน ปิดยอดก่อน 5 โมงเย็นของทุกวัน รับวันละ 10 ท่าน

สนใจส่งเอกสารดังนี้
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือน หรือ บัญชีย้อนหลัง 3 เดือน
รูปถ่ายตัวเอง 
สำเนาบัตรนักศึกษา กรณีเป็นนักศึกษา ต้องมีเงินหมุนในบัญชีอย่างต่ำเดือนละ 8000 บาท ถึงอนุมัติได้
ส่งเอกสารครบ พิจารณา ไม่เกิน 30 นาที