เงินปล่อยกู้(เงินสด)ส่วนตัว

-ปล่อยเงินกู้นอกระบบ.
(–ภายใต้ดอกเบี้ย/คิดตามที่กฏหมายกำหนด–)
—-เงินทุนให้กู้ยืม(เงินสด)..คิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด
—-ให้กู้แก่บุคคลที่มีรายได้/ไม่ดาว์วรถ/ไม่ผ่อนสินค้า
—-ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่คุณ…/จุไรรัตน์
……เงินกู้ส่วนนี้เป็นเงินส่วนตัว…ให้กู้มากน้อยเข้ามาตกลงกัน….
**********-585-1650***************