เงินกู้ไม่เคยมีประวัติเสียไม่เคยโกง

กรณี ที่1.  เอกสารครบ ส่งพิจจารณาทันที 1.สำเนา บัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้าน(ที่ติดต่อได้ และปัจจุบัน)3.สลิปเงินเดือน/บัญชีย้อนหลัง2เดือน4.ผู้ค้ำประกัน**  ****เงินเดือน50เปอเซ็น ของวงเงินกู้ หรือ ข้าราชการC5ขึ้นไป หรือ นักการเมืองท้องถิ่น*** กรณีที่1 จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน จะไม่เป็นการเสียเวลาในขั้นตอนอนุมัติ5000-50000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2เปอเซ็น 50000-100000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3เปอเซ็น  100000 บาทขึ้นไป  อัตตราดอกเบี้ย 3เปอเซ็น  กรณีที่2. เอกสารไม่ครบ หรือไม่มีหลักถานทางการเงิน หรือ ไม่สามารถกู้ในระบบได้ติดแบลคลิส บูโร นักศึกษา         1.ส่งข้อมูล ชื่อ…..                          ที่อยู่ปัจจุบัน                        เลขบัญชีธนาคาร                        เลขบัตรประชาชน                        กรมธรรมประกันภัย* * * (ประกันส่วนบุคคลของธนาคารเท่านั้น) ไม่มีฝากทำได้ครับ*** กรมธรรมประกันภัยสำหรับ กรณีที่2 บังคับต้องทำ เพื่อ ใช้บังคับหนี้ ในทางกฎหมาย********** อ่านรายระเอียดได้ที่ หมายเหตุ…. 5000-50000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2เปอเซ็น 50000-100000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3เปอเซ็น 100000 บาทขึ้นไป  อัตตราดอกเบี้ย 4เปอเซ็น     *****ในการขอเครดิตเงินกู้วิธีการนี้ กลุ่มทุน **จะเป็นผู้ยื่นสินทรัพย์ค้ำประกันแทนผู้ค้ำประกันผู้กู้ หรือ ลูกค้า จำเป็นต้อง มีกรมธรรมประกันภัย ของบริษัท เพื่อใช้ในกรณี ชำระหนี้ หนีหนี้ จะสามารถบังคับ ยึกทรัพสิน ตามกฤหมายได้ (ไม่เป็นคดีฟ้องร้อง)สนใจติดต่อที่ [email protected]กรณีนี้ เสียค่าใช้จ่ายนะครับ เราต้องบอกกันไว้ก่อน แต่กรณีข้างบน เอกสารครบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 1. สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของผู้กู้2. สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า(ถ้ามี) หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส (ถ้ามี)4. สำเนาบัตรเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)5. ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย 6. สำเนาบัญชีธนาคาร(ย้อนหลัง 6 เดือนจากปัจจุบัน)กรณีนี้ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน อย่างละ 3 ชุดครับกรณีอาชีพอื่นที่ต้องการอยากขอกู้1. สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของผู้กู้2.สำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ (ธนาคารใดก็ได้)3.สำเนาบัตรเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)4.แผนที่พักอาศัยที่สามารถตามตัวได้จริง อย่างชัดเจน พร้อมรูปถ่ายประกอบดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อเดือนกรณีนี้สำหรับคนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปนะครับ